Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Webplaats waar o.a. Uitzendplaats, CVplaats en Vacatureplaats ondervalen respecteert uw privacy. Er wordt zeer vertrouwelijk met uw gegevens gewerkt. Sinds 25 april 2005 staat Webplaats (Uitzendplaats) geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m12817. Hiermee is het College Bescherming Persoonsgegevens op de hoogte van het feit dat de website: www.uitzendplaats.nl, www.vacatureplaats.nl en www.cvplaats.nl uw persoonlijke gegevens opslaat in een automatische database.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bovengenoemde website of met, door welke oorzaak dan ook, de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de websites verkregen is.

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons of aan onze klanten (uitzendbureaus) verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Geboorteplaats
 5. Adresgegevens
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Waarom we deze gegevens nodig hebben
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken met als doel u hiermee sneller / naar beter werk te begeleiden.
Bewaren gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen
Wij delen uw gegevens alleen met derden wanneer de betreffende partij de intentie heeft u te bemiddelen naar werk.
In kaart brengen websitebezoek
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op CVplaats. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@uitzendplaats.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uitzendplaats zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via: Contact
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@uitzendplaats.nl.

Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 2. TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 3. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wij combineren online platformen en bedrijven
om onze werving- en selectiesoftware te versterken.